Flixbus UA

https://www.flixbus.com.ua/
Ajánlat ID-ja: 11394
Cél Kifizetés Feldolgozás Post-click Elfogadás százaléka
Paid order (EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Замовлення буде пов'язаний з публікувачем, який почав сеанс, під час якого було зроблене замовлення. Сесія триває 30 хвилин.
Valuta: EUR
ID célok: 16984 (Aktív)
6 % (€) maximum 30 days
1 day 100%
Paid order (EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Замовлення буде пов'язаний з публікувачем, який почав сеанс, під час якого було зроблене замовлення. Сесія триває 30 хвилин.
Valuta: UAH
ID célok: 17380 (Aktív)
6 % (₴) maximum 30 days
1 day 100%

Geo-targeting:

Ukrajna

Leírás:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.

---

Метою кампанії FlixBus є стимулювання продажу квитків для усіх національних та міжнародних сполучень, що є доступними у всій мережі. Партнери отримуватимуть інформацію про наші найновіші пропозиції та можуть використовувати різноманітні інструменти, такі як баннери, текстові посилання і DEM кампанії для просування останніх пропозицій FlixBus.  Команда FlixBus може надавати додаткову інформацію для генерації вмісту, обговорити спеціальні акції та повідомляти про найновіші новини і пропозиції.

Опис продавця

Завдяки FlixBus, молодій компанії перевізнику далекого сполучення, тепер можна подорожувати Європою не лише турбуючись про довкілля, але й комфортно. FlixBusнадав клієнтам можливість подорожувати з будь-яким бюджетом, створюючи сучасну, доступну та зручну транспортну альтернативу усім подорожуючим. З моменту заснування у 2013 році FlixBusрозвинув найбільшу автобусну мережу у Європі, що працює у 26 країнах та обслуговує більше 60 мільйонів пасажирів. Завдяки технологічним досягненням, таким як система електронного продажу квитків, мобільному застосунку FlixBus, безкоштовному Wi-Fiна борту та GPSвідстеженню у реальному часі ми здійснили революцію в галузі автобусних подорожей. Крім того, FlixBus співпрацює з малими та середніми підприємствами для обслуговування нашої мережі. 

FlixBus пропонує:

 • Квитки від 5 євро.
 • Доступ до найбільшої автобусної мережі в Європі.
 • Безкоштовний Wi-Fi на борту.
 • Додаткове місце для ніг.
 • Розетки на борту.
 • Електронний квиток.
 • Можливість змінювати бронюваннядо 15 хвилин перед відправленням.
 • Багажне місце та ручна клажа включені в ціну.

Цільова група

FlixBus– це сервіс, яким корисуються пасажири будь-якого віку. Переважаючим цільовим ринком є молоді люди віком від 16 до 30 років.


Landing oldalak (1):

Mindent mutat

További feltételek:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Можливі причини скасування продажів включають: скасування зроблене кінцевим споживачем або клієнт, що не з’явились на свій рейс.


Політика SEM:
Видавцям прямо забороняється входити в пошукові системи (Google AdWords, YSM!, MIVA, ін.) і ринки застосунків (ITunes, Google-Play Store, ін.) за допомогою ключових слів бренду компанії, таких як "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" і "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Крім цього, це стосується розширення ключових слів за допомогою "www." чи ".com.ua" та опечаток ключових слів, згаданих вище (наприклад, flixibus, flexbus). Також це застосовується у випадках: якщо публікувачі реєструють ключове слово "bus" або будь-які інші загальні ключові слова з варіантом відповідності "broad", "flixbus", "flexibus" і опечатки мають бути встановлені як негативні.Кукі:
Postimpression кукіс не дозволяються.

Обмеження:
• Платні розсилки та примусові кліки не допускаються
• Скасування не дозволяється
• Торрент трафік не дозволяється
• Співпраця з пошуковими системами і агрегаторами повинна бути обговорена безпосередньо з FlixBus і буде оплачуватися тільки за активним контрактом співпраці.

Клієнти мають бути переадресовані на домашню сторінку FlixBus, щоб завершити оформлення замовлення.

Az ajánlat hírei:

 • 05/06/2018-n 15:20kor Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!