FlixBus SVN

https://www.flixbus.si
Offer Id: 11634
Aim Payment Processing PostClick Accept rate
Paid order (EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Naročilo bo pripisano izdajatelju ki je začel sejo, med katero je bilo izvedeno naročilo. Seja traja 30 minut.
Currency: EUR
Aim id: 17437 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day No data
Paid order (CHF)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Naročilo bo pripisano izdajatelju ki je začel sejo, med katero je bilo izvedeno naročilo. Seja traja 30 minut.
Currency: CHF
Aim id: 17438 (Active)
6 % (₣) maximum 30 days
1 day No data

Geo targeting:

Slovenia

Description:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.

---

FlixBusova kampanja stremi k povečanju prodaje vozovnic za vse državne in mednarodne avtobusne povezave znotraj omrežja. Naši pridruženi partnerji bodo obveščeni o vseh naših najnovejših ponudbah, za promocijo najnovejših FlixBusovih ponudb pa bodo lahko uporabili raznovrstne pripomočke, na primer oglasne pasice, besedilne povezave in zasnove za direktni e-poštni marketing (DEM - Direct Email Marketing). FlixBusova ekipa bo z veseljem zagotovila dodatne informacije za pripravo vsebin, povedala več o posebnih promocijah in posredovala vse najnovejše novice in ponudbe.

Opis trgovca

S FlixBusom, mladim ponudnikom mobilnosti na dolge razdalje, je zdaj možno potovati po Evropi tako trajnostno odgovorno kot tudi udobno. FlixBus svojim strankam omogoča, da lahko potujejo s kakršnim koli proračunom, ter tako zagotavlja moderno in priročno prevozno alternativo, ki si jo lahko privoščijo vsi popotniki. Od svoje ustanovitve leta 2013 je FlixBus razvil največje avtobusno omrežje v Evropi; danes tako deluje v kar 26 državah in nudi storitve več kot 60 milijonom potnikom. S tehnološkimi dosežki, kot so sistem e-vozovnic, FlixBusova aplikacija, brezplačen Wi-Fi na avtobusih in sprotnim GPS-sledenjem, smo revolucionalizirali industrijo avtobusnih prevozov. Poleg tega tudi uspešno sodelujemo z majhnimi in srednje velikimi podjetji, skupaj s katerimi si prizadevamo zagotavljati prevoze preko našega celotnega omrežja.

FlixBusove ponudbe:

 • Vozovnice že za od 5 € dalje
 • Dostop do največjega avtobusnega omrežja v Evropi
 • Brezplačen Wi-Fi na avtobusih
 • Dodaten prostor za noge
 • Vtičnice na avtobusih
 • e-vozovnica
 • možnost spreminjanja rezervacije vse do 15 minut pred odhodom
 • zročena in ročna prtljaga vključeni v ceno

Ciljna skupina

FlixBusove storitve koristijo potniki vseh starosti. Prevladujoči ciljni trg so mladi, stari od 16 do 30 let.


Landings (1):

Show all

Additional conditions:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Možni vzroki za odpoved prodane storitve vključujejo: odpoved s strani končne stranke oziroma odpoved, ker stranka ni prišla na potovanje.

Politika trženja v iskalnikih (SEM - Search Engine Marketing):
Izdajateljem je izrecno prepovedano prijavljanje v iskalnike (Google AdWords, YSM!, MIVA itd.) in spletne trgovine z aplikacijami (ITunes, Google-Play Store itd.) s ključnimi besedami blagovne znamke podjetja, kot so »flix-«, »flexi-«, »flixbus«, »flexibus« ter »gobus«, »mein fernbus« in »meinfernbus«. To vključuje razširjanje ključnih besed z »www« ali ».de« in zgoraj omenjene tipografske napake v ključnih besedah (npr. flixibus, flexbus). Poleg tega velja tudi naslednje: če izdajatelj rezervira ključno besedo »bus« ali katero koli drugo generično ključno besedo, ki se ujema z »broad«, je treba »flixbus«, »flexibus« in tipografske napake nastaviti kot negativne.

Piškotki:
Piškotki za sledenje niso dovoljeni.

Omejitve
• Plačano pošiljanje in vsiljeni kliki niso dovoljeni.
• Spletni pajki niso dovoljeni.
• Promet s torrenti ni dovoljen.
• O sodelovanju z metaiskalniki in agregatorji se je treba predhodno posvetovati s FlixBusom in bo plačano samo v primeru pogodbe o aktivnem sodelovanju.

Za dokončanje rezervacij je treba stranke napotiti na FlixBusovo domačo stran.

Offer news:

 • 05/06/2018, 15:20 Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!