FlixBus BIH

https://www.flixbus.ba/
Offer Id: 11633
Aim Payment Processing PostClick Accept rate
Paid order (KM to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Porudžbina će biti pripisana oglašivaču koji je započeo sesiju tokom koje je porudžbina napravljena. Sesija traje 30 minuta.
Currency: EUR
Aim id: 17436 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day 100%

Geo targeting:

Bosnia and Herzegovina

Description:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.

--

Cilj FlixBus-ove kampanje je da generiše prodaju karata na svim nacionalnim i međunarodnim linijama koje čine mrežu. Affiliate partneri će dobiti informacije o našim najnovijim ponudama i mogu da koriste razne alate, kao što su baneri, tekstualne veze i DEM kreativni sadržaji da promovišu najnovije FlixBus-ove ponude. FlixBus tim će biti na raspolaganju za obezbeđivanje dopunskih informacija za generisanje sadržaja, za razgovor o specijalnim promocijama i prenošenje najnovijih vesti i ponuda.

Opis trgovca

Sa FlixBus-om, mladim prevoznikom na međugradskim linijama, sada je moguće putovati Evropom na održiv i udoban način. FlixBus kupcima pruža mogućost da putuju po povoljnim cenama, nudeći modernu, pristupačnu i praktičnu mogućnost prevoza svim putnicima. Od osnivanja 2013. FlixBus razvija najveću autobusku mrežu u Evropi organizujući prevoz u 26 zemalja i uslužujući preko 60 miliona putnika. Sa tehnološkim inovacijama, poput našeg sistema elektronske prodaje karata, FlixBus aplikacije, besplatnog Wi-Fi interneta u autobusima i GPS praćenja u realnom vremenu, uveli smo revoluciju u oblasti putovanja autobusom. Osim toga, FlixBus se udružuje sa malim i srednjim preduzećima na opsluživanju mreže.

FlixBus nudi:

 • Karte od 5 €
 • Pristup najvećoj autobuskoj mreži u Evropi
 • Besplatan Wi-Fi u autobusu
 • Veći prostor za noge
 • Utičnice u autobusima
 • E-kartu
 • Mogućnost izmene rezervacije do 15 minuta pre polaska
 • Prevoz prtljaga i ručnog prtljaga u okviru cene karte

Ciljna grupa

FlixBus je servis za putnike iz svih starosnih grupa. Dominantna ciljna grupa su mladi ljudi starosti od 16 do 30 godina.


Landings (1):

Show all

Additional conditions:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Mogući razlozi za otkazivanje prodaje: otkazivanje od strane krajnjeg korisnika ili ako se korisnik ne pojavi na putovanju.


SEM pravilnik:
Oglašivačima se strogo zabranjuje da se prijavljuju na pretraživače (Google AdWords, YSM!, MIVA itd.) i u prodavnice aplikacija (iTunes, Google-Play Store itd.) sa ključnim rečima brenda kompanije, kao što su „flix-”, „flexi-”, „flixbus”, „flexibus” i „gobus”, „mein fernbus”, „meinfernbus.”. Osim toga, ovo obuhvata proširivanje ključnih reči sa „www.” ili „.de” i tipografske greške ključnih reči pomenutih gore (npr. flixibus, flexbus). Takođe važi i sledeće: ako oglašivači rezervišu ključnu reč „bus” ili bilo koju drugu generičku reč sa odgovarajućom opcijom „broad”, „flixbus”, „flexibus” i tipografske greške moraju se podesiti kao negativne vrednosti.

Kolačić:
Nisu dozvoljeni kolačići za merenje impresija

Ograničenja
• Nisu dozvoljeni plaćena slanja i iznuđeni klikovi
• Nije dozvoljeno puzanje
• Nije dozvoljen torent saobraćaj
• Saradnja sa metapretraživačima i agregatorima mora se dogovoriti direktno sa FlixBus-om i plaća se samo uz aktivan ugovor o saradnji.

Kupci se moraju usmeriti na FlixBus-ov veb-sajt da završe rezervacije

Offer news:

 • 05/06/2018, 15:20 Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!