FlixBus HR

https://www.flixbus.hr
Offer Id: 11632
Aim Payment Processing PostClick Accept rate
Paid order (HKR to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Narudžba će biti pripisana izdavaču koji je započeo postupak tijekom kojeg je narudžba izvršena. Postupak traje 30 minuta.
Currency: EUR
Aim id: 17434 (Active)
6 % (€) maximum 85 days
1 day 100%
Paid order (BAM to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Narudžba će biti pripisana izdavaču koji je započeo postupak tijekom kojeg je narudžba izvršena. Postupak traje 30 minuta.
Currency: EUR
Aim id: 17435 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day 100%
Bonus
Currency: EUR
Aim id: 18653 (Active)
76.92 % (€) maximum 2 days
30 days 100%

Geo targeting:

Croatia

Description:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.


---

Cilj kampanje FlixBusa prodaja je karata za sve domaće i međunarodne linije dostupne u cijeloj mreži. Partnere ćemo obavijestiti o našim najnovijim ponudama te mogu upotrebljavati različite alate, kao što su baneri, poveznice s tekstom i izravno slanje e-poruka za promidžbu najnovijih ponuda FlixBusa. Tim FlixBusa rado će pružiti dodatne informacije o sastavljanju raznih sadržaja, posebnim ponudama te najnovijim vijestima i ponudama.

Poslovni opis

FlixBus je novi međugradski prijevoznik koji omogućuje putovanje Europom na održiv i udoban način. FlixBus svojim korisnicima pruža putovanja za svaki džep te tako nudi modernu, povoljnu i udobnu alternativu za prijevoz. Od svoga osnivanja 2013. FlixBus je razvio najveću autobusnu mrežu u Europi te prometuje u 26 zemalja i ima više od 60 milijuna putnika. Pomoću napredne tehnologije kao što su naš sustav e-karata, aplikacija FlixBusa, besplatan WiFi u autobusu i usluga GPS Live Tracking, pokrenuli smo revoluciju u području autobusnog prijevoza. Usto, FlixBus surađuje s malim i srednjim poduzećima u sklopu naše mreže.

Ponuda FlixBusa:

 • Karte već od 5 €;
 • Pristup najvećoj autobusnoj mreži u Europi;
 • Besplatan WiFi u autobusu;
 • Više mjesta za noge;
 • Utičnice u autobusu;
 • e-karta;
 • mogućnost izmjene rezervacije najkasnije 15 minuta prije polaska;
 • u cijenu je uključena ručna i putna prtljaga.

Ciljna skupina

Usluge FlixBusa upotrebljavaju putnici svih uzrasta. Glavna ciljna skupina su mladi u dobi od 16 do 30 godina.

Landings (1):

Show all

Additional conditions:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Mogući razlozi za otkazivanje prodaje uključuju: otkazivanje od strane krajnjeg korisnika ili korisnika koji se nije ukrcao u autobus.

Pravila povezana s promidžbom putem tražilica:
Izdavačima je izričito zabranjeno prijavljivati se na tražilice (Google AdWords, YSM!,MIVA itd.) i trgovine za aplikacije (iTunes, Google-Play Store itd.) pomoću ključnih riječi poduzeća kao što su „flix-”, „flexi-”, „flixbus”, „flexibus” i „gobus”, „mein fernbus”, „meinfernbus”. To uključuje i dodavanje „www.” ili „.de” ključnim riječima i pogreške u pisanju navedenih ključnih riječi (npr. flixibus, flexbus). Također vrijedi sljedeće: ako izdavači rezerviraju ključnu riječi „autobus” ili bilo koju drugu općenitu ključnu riječ uz opciju slaganja s „broad”, „flixbus”, „flexibus”, greške u pravopisu treba postaviti kao negative.


Kolačići:
Nisu dopušteni postimpresijski kolačići.

Ograničenja
• nisu dopuštene plaćene e-poruke i prisilno klikanje na oglase.
• nije dopušten „crawling”.
• nije dopuštena upotreba torrenta.
• u vezi suradnje s meta-pretraživačima i agregatorima treba se posavjetovati izravno s FlixBusom te će ona biti plaćena isključivo putem aktivnog suradničkog ugovora.

Offer news:

 • 05/06/2018, 15:20 Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!