FlixBus - RO,MD

https://www.flixbus.ro/
Offer Id: 11608
Aim Payment Processing PostClick Accept rate
Paid order (EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Comanda va fi atribuită afiliatului care a inițiat sesiunea în cursul căreia s-a plasat comanda. O sesiune durează 30 de minute.
Currency: EUR
Aim id: 17383 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day No data
Paid order (RON to EUR)
The order will be attributed to the publisher who started the session during which the order has been made. A session lasts 30 minutes. \\\ Comanda va fi atribuită afiliatului care a inițiat sesiunea în cursul căreia s-a plasat comanda. O sesiune durează 30 de minute.
Currency: EUR
Aim id: 17426 (Active)
6 % (€) maximum 30 days
1 day 100%

Geo targeting:

Moldavia, Romania

Description:

The FlixBus campaign aims to generate ticket sales for all national and international routes available throughout the network. Affiliates will be informed with our latest offers and can use various tools, such as banners, text links, and DEM creatives to promote the latest FlixBus offers. The FlixBus team is available to provide complementary information for content generation, to discuss special promotions, and communicate the most up to date news and offers.

Merchant description

With FlixBus, a young long-distance mobility provider, it is now possible to travel throughout Europe both sustainably and comfortably. FlixBus has provided customers the opportunity to travel on any budget, creating a modern, affordable, and convenient transportation alternative for all travellers. Since established in 2013 FlixBus has developed the largest bus network in Europe operating throughout 26 countries and serving over 60 million passengers. With technological advancements like our e-ticketing system, the FlixBus-App, free Wi-Fi on board, and GPS Live Tracking, we have revolutionized the bus travel industry. 

FlixBus offers:

 • Tickets from €5.
 • Access to the biggest bus network in Europe.
 • Free Wi-Fi on board.
 • Extra legroom.
 • Plug sockets on board.
 • E-ticket.
 • The possibility to modify the booking up until 15 minutes before departure.
 • Hold and hang luggage included in the price.

Target group

FlixBus is a service used by passengers of all ages. The prevailing target market is young people, aged 16 to 30.

---

Campania FlixBus își propune să genereze vânzări de bilete pentru toate cursele naționale și internaționale disponibile în întreaga rețea. Afiliații vor fi informați despre ultimele noastre oferte și pot folosi diverse instrumente, cum ar fi bannere, linkuri text și reclame DEM, pentru a promova cele mai recente oferte FlixBus. Echipa FlixBus este disponibilă pentru a furniza informații suplimentare pentru generarea de conținut, pentru a discuta despre promoții speciale și pentru a comunica cele mai recente știri și oferte.

Descrierea comercianților

Cu FlixBus, un nou furnizor de mobilitate pe distanțe lungi, acum este posibil să călătoriți în Europa durabil și confortabil. FlixBus oferă clienților călătorii pentru orice buget, creând o alternativă modernă, accesibilă și convenabilă pentru toți călătorii. De la înființarea sa în 2013, FlixBus a dezvoltat cea mai mare rețea de autocare din Europa, care operează în 26 de țări și deservește peste 60 de milioane de pasageri. Evoluțiile tehnologice, cum ar fi sistemul nostru de e-ticketing, aplicația FlixBus, Wi-Fi gratuit la bord și GPS Live Tracking ne-au permis să revoluționăm sectorul de turism cu autocarul. În plus, FlixBus colaborează cu întreprinderi mici și mijlocii pentru a deservi rețeaua noastră. 

FlixBus oferă:

 • Bilete de la 5 €
 • Acces la cea mai mare rețea de autocare din Europa
 • Wi-Fi gratuit la bord
 • Mai mult loc pentru picioare
 • Prize la bord
 • Bilet electronic
 • Posibilitatea de a modifica rezervarea cu până la 15 minute înainte de plecare
 • Bagaj de mână și de cală incluse în preț

Grup-țintă

FlixBus este un serviciu folosit de pasageri de toate vârstele. Piața-țintă predominantă este tineretul cu vârste între 16 și 30 de ani.

Landings (1):

Show all

Additional conditions:

Possible reasons behind sales cancellation included: a cancellation made by the final customer or the customer failing to show for their journey.

SEM policy:
Publishers are explicitly prohibited from logging into search engines (Google AdWords, YSM!, MIVA, etc.) and app marketplaces (ITunes, Google-Play Store, etc.) with company brand keywords, such as "flix-," "flexi-," "flixbus," "flexibus" and "gobus," "mein fernbus," "meinfernbus.". Furthermore, this includes expanding the keywords by "www." or ".de" and typographical errors of the keywords mentioned above (e.g., flixibus, flexbus). In addition, the following applies: if publishers book the keyword "bus" or any other generic keywords with the match option "broad", "flixbus", "flexibus" and typographical errors must be set as negatives.

Cookie:
Postimpression cookies are not permitted.


Limitations
• Paid-mailing and forced clicks are not allowed.
• Crawling is not allowed.
• Torrent traffic is not allowed.
• Cooperations with metasearch engines and aggregators must be discussed directly with FlixBus and will be paid only with an active cooperation contract.

Customers must be referred to the FlixBus homepage to finalize the bookings.


---
Motivele posibile în cazul anulării vânzărilor: clientul final anulează comanda sau clientul nu se prezintă pentru călătorie.


Politica SEM:
Editorilor le este interzis în mod explicit să se înregistreze în motoarele de căutare (Google AdWords, YSM !, MIVA etc.) și în magazinele de aplicații (iTunes, Magazinul Google Play etc.) cu cuvintele-cheie ale companiei, cum ar fi „flix-” , „flixbus”, „flexibus” și „gobus”, „mein fernbus”, „meinfernbus”. Mai mult, aceasta include extinderea cuvintelor-cheie prin „www.” sau „.de” și greșeli tipografice ale cuvintelor-cheie menționate mai sus (de exemplu, flixibus, flexbus). În plus, se aplică următoarele: dacă editorii rezervă cuvântul-cheie „autocar” sau orice alte cuvinte-cheie generice cu opțiunea de potrivire „amplă”, „flixbus”, „flexibus” și greșelile tipografice trebuie să fie adăugate la cuvinte-cheie negative.

Cookie:
Nu sunt permise cookie-urile tip postimpression.
Termen de plată:
90 de zile de la aprobarea tranzacțiilor.
Limitări
• Nu sunt permise trimiterea de e-mailuri către liste cumpărate și clicurile forțate
• Nu este permisă accesarea cu crawlere
• Nu este permis traficul prin torrent
• Cooperarea cu motoarele de metacăutare și cu agregatoarele trebuie discutată direct cu FlixBus și va fi plătită numai în baza unui contract de cooperare activ.

Clienții trebuie direcționați către site-ul FlixBus sau către aplicația mobilă pentru a finaliza rezervările

Offer news:

 • 05/06/2018, 15:20 Attention! FlixBus offers are launched!

  Publisher comission is 6% for Paid order.

  Geo-targeting: Russia, CIS, Baltic, South-east Europe.
  Join and earn!